Информационни страници
Оператори на високотехнологични машини с ЦПУ – АРХИДЕЯ БЪЛГАРИЯ ООД – гр. София

„Архидея България“ ООД би желала да назначи студенти  , които да обучи и превърне в млади специалисти по професията.

Контакти:

office@archidea-bg.com