Информационни страници
Паоло Руджери: Добрият лидер разбира потребностите на хората, които управлява

Паоло Руджери е един от основателите и партньор в Mind Consulting Италия, най-голямата италианска консултантска фирма за малки и средни предприятия. Той е експерт по лидерство, управление на хора и обучение на персонал. Освен това е автор на няколко книги по темата и е водил редица обучения и презентации в Европа и САЩ.

За Руджери може да се каже, че е лидер, който прави това, за което говори. Десетки хиляди хора по света са вдъхновени от речите му и хиляди малки и средни предприятия са се възползвали от ефективните инструменти и концепции, които той е развил за техния растеж. Неговият "добив" е директно "от полето".

Интервюто с него взе Магдалена Иванова, експерт "Комуникации и корпоративна култура" в УниКредит Булбанк, на провелия се във Варна семинар "Малки и средни предприятия, които побеждават кризата".

Какви специфики има в управлението на малки и средни предприятия?

За да се управлява добре едно малко и средно предприятие, собственикът трябва да бъде добър в менажирането на финансите, маркетинга и управление на персонала. Освен това предприемачът трябва да има голяма цел. Ако има голяма цел и мотивация, тогава ще бъде успешен.

Вие работите с фирми от цял свят. По какво се различават българите?

Българите са уважавани по целият свят като много работоспосбни хора. Аз работя всеки месец по две седмици в САЩ и там познавам много фирми, които са наели българи и те са много добри служители, но това което им липсва са умения за работа с хората. Прави ме впечатление, че българите имат слабост да критикуват хората.

Коя е успешната според вас стратегия за управление на бизнеса?

Маркетингът е в основата на успешната стратегия за управление на бизнеса. Трябва да се провеждат много анкети, интервюта със съществуващи клиенти и на базата на резултати да се направи анализ за индентифициране нуждите на клиентите и да се търсят начини да се отговаря бързо на потребностите.

Трябва да се използват всички комуникационни канали, сред които и социалните мрежи, за да се поддържа непрекъсната обратна връзка с клиентите. Освен това собственикът не трябва да стои във фирмата постоянно, а трябва да използва всички възможности да разговаря лично с клиентите, защото чрез подобен постоянен диалог, нуждите на клиентите се индентифират много лесно.

Какви съвети давате на мениджърите, които се обръщат към вас?

Първият съвет, който им давам е да преоткрият своите цели, това което ги е вдъхновило, когато са откривали компанията си. Ако не си мотивиран, не можеш да направиш нищо. Второто важно нещо е да имаш правилните хора около себе си, защото само тогава компанията може да успее, а ако си се заобиколил с грешните хора, колкото и велики идеи да имаш, компанията не може да се развие добре.

Кой е най-добрият начин за мотивация на служителите?

Да ги изненадаш с похвала, докато вършат ежедневната си работа.

Трите характеристики на добрия лидер според вас…

Добрият лидер има цел, има добри комуникативни умения и правилно разбира потребностите на хората, които управлява. Добрият лидер вярва в нещо, което все още не може да се види, така че той проектира една илюзия, в която вярва. Добрият лидер не се ядосва на хората, той има способността да ги увлича в един проект и да ги прави щастливи от това, че работят с него, т.е. добрият лидер е позитивен.

Излязоха ли малките и средни предприятия от кризата?

Все още има какво да се желае по отношение на развитието на малкия и средния бизнес, но перспективите пред България са добри. През 2014 г. се очаква 0.8% ръст на БВП, през 2015 г. – 3% ръст, като по този начин ще бъдат достигнати нивата от 2008 г. и дори ще се надскочат. Но трябва да се има предвид, че условията вече не са същите, т.е. пазарът не е онзи от 2008 г., във възход и в растеж, а днес се налага да работим при други условия.

Източник: karieri.bg