Информационни страници
ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ – Рила 1 АД- гр. Първомай

Ref.No:

ПК-ПМ

Описание и
Изисквания:

Мебелен Магазин "РИЛА" търси да назначи 
ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ за Мебелен Магазин РИЛА, с месторабота: гр. Първомай.

ИЗИСКВАНИЯ:

– Умение за работа в екип;
– Ориентираност към клиента, позитивна и експедитивна личност;
– ОПИТ в областта на търговията с мебели;
– Отлично познаване на предлаганите стоки и специфичните им характеристики
– Компютърна грамотност

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Информацията, която представяте е поверителна и попада под защитата на ЗЗЛД.
РИЛА 1 АД се задължава да я използва единствено за целите на подбора. 

Месторабота:

гр. Първомай / Област Пловдив / България

Контакти: Rila1@abv.bg