Информационни страници
Продавач–консултант –Явор ООД

Описание и
Изисквания:

Мебелна къща ЯВОР търси за обектите си в кв. Надежда, ул. "История славянобългарска" 13:
и за гр.Варна, ул."Димитър Пешев" 17:
ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ

Изисквания към кандидатите:
– Позитивност, предприемчивост и умения за работа в екип.
– Нагласа за динамична работа, гъвкавост и готовност за натоварване
– Отлични комуникативни умения, търпение и отзивчивост към клиентите.
– Чувство за отговорност и надеждност.

Компанията предлага:
– Интензивно въвеждащо обучение
– Приятна работна среда в млад и сплотен екип
– Възможност за професионално развитие

Месторабота:

София / България

Контакти
Адрес: гр. Пазарджик, ул. Цар Шишман 9
Телефон: 034/40 50 40
www.yavor.bg