Информационни страници
ТЕХНОЛОГ КОНСТРУКТОР – Тотал-М ООД – Шумен

Описание и
Изисквания:

Задължения и отговорности:
1. Изготвя:
1.1. Разкрой на изделията от ПДЧ, при необходимост на кант, метални профили и др.;
1.2. Технологични карти на изделията по операции според приоритетите на фирмата;
1.3. Нормовремена по операции за повторяеми/серийни/ изделия.;
1.4. Етикети за стандартните изделия;
1.5. Окомплектовъчни листи за стандартните изделия;
1.6. Пакетажни листи/ обем и тегло/, според необходимостта от такива;
1.7. Палетизация на товара, според необходимостта от такава;
1.8. Конструктивно- технологична документация на произвежданите от фирмата изделия;

Изисквания за длъжността :
∙ висше техническо образование;
∙ стаж – не по- малко от 2 години опит на подобна позиция в мебелния бранш- задължително условие;
∙ умения за работа с Auto Cad, Microsoft office;
● комуникативност, организираност, умения за работа в екип;

Фирмата предлага:
● работа в динамична среда;
∙ възможност за изява и творческа работа;
∙ професионално развитие и обучение;
∙ мотивиращо заплащане;
∙ договор- постоянен;
∙ работно време- петдневна работна седмица, осем часов работен ден;

Необходими документи за участие: Автобиография
Документи се приемат до 31.03.2016 год.
Допълнителна информация:
Ще бъдат разглеждани документите само на тези кандидати, които отговарят на задължителното условие за СТАЖ!

Месторабота:

Шумен

Дата:    30.06.2016

 Контакти: office@total-m.com