Информационни страници
Техномебел и Светът на мебелите 2014

Изложбите бяха открити от вицепремиера по икономическото развитие г-жа Даниела Бобева и зам. министъра на икономиката и енергетиката г-жа Ана Янева. В откриването взеха участие г-н Евгений Иванов, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, г-н Стоян Стоянов, председател на УС на Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост и г-н Ивайло Иванов, управител на Агенция Булгарреклама.

На обща площ от 12 000 кв.м. своите нови продукти и услуги представят повече от 150 изложители, сред които компании от Италия, Китай, Малайзия, Полша, Сърбия и Турция. За първи път тази година се организира програмата Hosted Buyers, по която посещение са заявили над 30 чуждестранни компании от Великобритания, Германия, Израел, Ирак, Македония, Мароко, Молдова и Франция. Благодарение на Български Мебелен Клъстер, изложбите ще са част от официалната визита на 20 компании от мебелната индустрия на Република Сърбия.

Държавно финансиране за участие в Техномебел и Светът на мебелите за първи път получиха 41 български мебелни производители, то е осигурено от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия. Благодарение на тази инициатива много нови български фирми откриха в специализираните изложения своята трибуна за демонстриране на новите си продукти и услуги.