Информационни страници
ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ – ЕТ Благой Ангелов-Колорадо – Пазарджик

Описание и
Изисквания:

Ние сме една от утвърдените фирми за производство на мебели установила се на пазара.
Търсим да назначим Търговски представител.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

• Предимство – опит на сходна позиция. 
• Любознателност, амбиция за развитие и усъвършенстване
• Отлични комуникативни умения
• Добра компютърна грамотност – владеене на Word, Excel, Power Point, Outlook.
• Шофьорска книжка кат. В (активен шофьор)
• Нa работното място не се пуши.

ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ:

• Насърчава продажбата на фирмените изделия в търговските обекти 
• Подържа постоянен контакт с клиента, уточнява информация и детайли по поръчките
• Отчита дейността си пред прекия си ръководител по предварително зададена форма и ред. Изготвя ежедневен отчет за дейността си по зададена форма, който предоставя на прекия си ръководител. Изготвя справки, анализи и препоръки, касаещи търговската дейност на фирмата. 
• Подава актуална информация към клиентите за нови изделия, промени в цените и асортимента от продукти на компанията.

Компанията предлага работа в динамична среда, с екип от професионалисти, вътрешно-фирмени обучения, мотивиращо възнаграждение, възможности за професионално развитие, служебен телефон, служебен автомобил.

Ако проявявате интерес към обявената позиция и отговаряте на изискванията, изпратете:
-Мотивационно Писмо
-Автобиография и актуална снимка. 

Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при стриктна конфиденциалност.
Данните, които се предоставят са лични данни по смисъла на ЗЗЛД и подлежат на специален ред на съхранение и защита.

Месторабота:

Пазарджик / България

Контакти:

koloradomebel@gmail.com

Телефон: 034/450027