Информационни страници
ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – РИЛА 1 АД – Пловдив

Описание и
Изисквания:

РИЛА 1” АД, Пловдив- собственик на Строителен Хипермаркет РИЛА и верига магазини за строителни материали, мебели и стоки за бита, търси да назначи:

ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, с месторабота гр. Пловдив

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
-Активно поддържа и развива търговски отношения със потенциални корпоративни клиенти на строителни материали в региона.
-Осигурява периодични търговски посещения на клиенти и изготвя оферти за строителни материали.
-Договаря количества, срок и начин на доставка на поръчаната от корпоративните клиент стока. 
-Активно си сътрудничи със Специалист доставки строителни материали

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:
– Професионален опит на подобна позиция – минимум 1 година; 
– Отлично познаване на строителните материали.
– Компютърна грамотност – MS Office;
– Желание и готовност за работа с хора;
– Отговорност и организираност;
– Готовност за динамична и предизвикателна работа;
– Чиста шофьорска книжка и възможност за интензивни пътувания;

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Информацията, която представяте е поверителна и попада под защитата на ЗЗЛД.
РИЛА 1 АД се задължава да я използва единствено за целите на подбора. 

Месторабота:

Пловдив / България

 

 

Контакти: Rila1@abv.bg