Информационни страници
Управленски решения на базата на ERP системата BORA Business Suitе

БОРА Солюшънс е компания, фокусирана върху предоставяне на управленски  решения, на базата на ERP системата BORA Business Suite.

 

BORA Business Suite е пакет от системи, ERP софтуер за бизнес управление от висок клас, който включва решения и услуги за компании от разнообразен мащаб и индустрии.

Ефект от внедряването:

  •   Управляемост на компанията. Дори и при сложна структура и обекти в различни населени места и точки, обслужването е он-лайн и във всеки момент мениджмънта разполага с абсолютно точна информация за всички аспекти на бизнеса.
  •   Гъвкавост и бизнес възможности. Системата се моделира бързо и лесно, съобразно динамичните потребности на бизнеса / отваряне на нов обект, работно място, преместване и т.н/
  •   Информираност. Системата дава актуална и точна информация във всеки миг. Безценен ресурс за всеки мениджър.

BORA Business Suite е внедрена и се ползва във фирми от дървопреработващата и мебелна промишленост.

Осигуряваме ИТ услуги за всички етапи на разработване, внедряване и поддръжка на BORA Business Suite – ERP, CRM,HR и BI решения.

Нашите решения извършват реинженеринг на бизнес процесите. Те се персонализират съобразно индустрията, в която се внедряват.

BORA Business Suite се интегрира с други системи, като предоставя услуги за миграция на съществуващи приложения в една интегрирана среда.

Системата е изключително гъвкава и позволява ползване от компании с различен размер, бизнес профил и бюджет. Мениджмънтът на компанията дефинира какво, колко и къде ще бъде използвано.

 

БОРА Солюшънс има успешна практика в разработката, управлението и отчитането на проекти, финансирани по Оперативни програми Конкурентоспособност и Управление на човешките ресурси. Наши клиенти успешно внедриха ERP системи в компаниите си и обучиха персонала си. Така постигнаха съществено конкурентно предимство спрямо конкуренцията си.

Предоставяме възможност на компаниите, както да инвестират в собствена система, така и да ползват такава под наем  / SaaS /.

Вярваме, че нашето предложение е в синхрон с иновативните политики, които сте заложили във Вашия бранш и ще подпомогне конкурентоспособността на всяка компания член, за намаляване на разходите за инвестиции  и многократно повишаване ефективността на управлението.

 

БОРА Солюшънс ООД

София, бул. Сливница 108

+359 885 664 886

+359 2 931 12 00

Е-mail: bora@bora-bg.com

www.bora-bg.com