Информационни страници
21.05.2014г. Оператор на инсталация за импрегниране на дървен материал

Описание и изисквания:

 Описание на длъжността:

Обслужване на инсталацията, което включва:

·         Приемане и подготовка на дървения материал

·         Зареждане на инсталацията

·         Избор на режим за импрегниране

·         Освобождаване на готовия дървен материал от инсталацията, товаро-разтоварни дейности

Изисквания:

·         Образование: средно техническо или висше, дървообработване или горска промишленост

·         Правоспособност за управление на МПС или подемно-транспортни машини

Месторабота:

София

Контакти:

Ювикс Импрегнейшън ЕООД

1528 гр.София

Гара Искър, ул.5007

тел./факс: 02 973 2726

моб.: 0888 242 339

www.uvix-bg.com