Информационни страници
Oператор на CNC пробивна машина за мебелно производство – Зора Стил ООД – София

Описание и
Изисквания:

работа на цифрово програмна машина, опитът е предимство

Месторабота:

София / България

Контакти:

zora_style@abv.bg