Информационни страници
Oператор на CNC пробивна машина за мебелно производство – Зора Стил ООД – София

Описание и
Изисквания:

Фирма Зора Стил ООД търси оператор за работа на цифрово програмна машина, за производство на мебели. 
Опитът е задължителен.

На интервю ще бъдат поканени само одобрени по документи кандидати.

Месторабота:

София / България

 

Контакти:

zora_style@abv.bg