Ежегодная конференция

Успешно се проведе третата Годишна конференция на браншове Мебелно производство и Дървообработване 2014

На 31 октомври 2014 г. успешно се проведе третата Годишна конференция на браншове Мебелно производство и Дървообработване. Събитието е едно от най-значимите за Бранша, на което присъстваха над 200 представители на Бизнеса. Конференцията беше уважена от официални лица от  Българска търговско-промишлена палата, Изпълнителната Агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, Федерацията на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост, Италианска търговска камара в България, Германо-Българската индустриално-търговска камара,  Асоциация на индустриалния капитал в България, Лесотехнически университет, Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване „Христо Ботев“ –  гр.Пловдив, Професионална гимназия по дървообработване „Иван Вазов“ – гр.Велинград.

Конференцията беше открита с приветствени слова от председателя на Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост – г-н Стоян Стоянов.

Г-н Георги Калоянов - управляващ съдружник на Semper Fortis представи актуална тема за „Оптимизация на разходи и процеси“.

Специален гост беше г-н Владимир Каролев, който запозна аудиторията с възможностите за кандидатстване по програми, финансирани от Европейския съюз за новия програмен период 2014-2020 г.

Г-н Станимир Андонов - преподавател във Висше Училище по Застраховане и Финанси презентира въпроси свързани с маркетинга а именно: „Какво е най-важно в маркетинга на международните пазари? Как да поставим клиентите в центъра на маркетинга и брандинга в мебелната промишленост?“

Представители на български предприятия споделиха своя опит от организираното от БКДМП посещение, с цел обмен на добри практики във Великобритания и представиха идеи за нови инициативи по отношение на международното сътрудничество.

Дизайнерска група Черга представиха дейността си и открито поставиха въпроса за работа между дизайнери и производители.

Представителите на предприятията от бранша имаха възможността да дискутират с официалните лица актуални въпроси и проблеми свързани със секторите Дървообработване и Мебелно производство.

Тази година БКДМП приложи иновативен подход, като даде възможност в Отворен панел фирмите предлагащи машини, материали и услуги за двата бранша да наемат презентационни маси и представят своите продукти,услуги и да осъществят директен контакт. Фирмите включили се в Панела са:

 • АМЕРИ-ПОЛ ТРЕЙДИНГ ООД

 • БОРА СОЛЮШЪНС ООД

 • ВЮРТ БЪЛГАРИЯ ЕООД

 • Д.О.М. ЕХ ООД

 • ИНТЕРИОР ООД

 • КИРОВ АД

 • МИКРОТЕЛ ЕООД

 • МОС КОНСУЛТ ООД

 • СД ПРОГРАМА КОНСУЛТ – НИКОЛОВ И СИЕ

 • РОБЕРТ БОШ ЕООД

 • EGGER

 • СЖС БЪЛГАРИЯ ЕООД

 • ТЕКА БЪЛГАРИЯ ЕООД

 • ТН МАШИНИ ООД

 • ТП ХЕТИХ БЪЛГАРИЯ

 • ЧЕРГА - БЪЛГАРСКА ГРУПА ЗА ДИЗАЙНЕРИ

 • ЩЕРЕВ КОНСУЛТ ЕООД

Снимки от събитието: ... галерия...

 

 

Тагове: браншова камара, БКДМП, конференция, дървообработване, мебелно производство

 

 

 

 

158 представители на фирми взеха участие в Годишна Конференция на бранш Мебелно производство и Дървообработване 2013

 

На 1 ноември в гр.Трявна  беше проведена успешно втората Годишна Конференция на бранш Мебелно производство и Дървообработване. В събитието взеха участие общо 158 участници.

Конференцията беше открита официално от заместник-министърът на икономиката и енергетиката - Анна Янева и кметът на гр. Трявна - г-н Драгомир Николов.

Г-жа Анна Янева подчерта в речта си, че българските предприятия за преработка на дървесина и производство на мебели запазват своята икономическа активност дори и в условията на глобализация, въпреки световната икономическа криза и че са сред традиционните промишлени производства на България, които разполагат с добра суровинна база, изградена инфраструктура и имат водеща роля в осигуряването на работни места днес. Също така, тя съобщи на участниците в конференцията и добрата новина, че фирмите ще имат възможността да участват на национален щанд в Международното мебелно изложение IMM в Кьолн през януари 2014 г., което е включено в индикативната програма на Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия.

В своето приветствие инж. Николов, кметът на гр.Трявна сподели, че в днешно време около 40 фирми продължават славните традиции на някогашните тревненски майстори и всички хора, работещи в тях, са достойни продължители на славните традиции на своите предци. Той изтъкна, че благодарение на техните усилия, знания и умения дървообработването и производството на мебели е един от съществените отрасли на местната икономика.

Домакините на събитието - председателят на БКДМП г-н Стоян Стоянов и изпълнителният директор г-жа Елица Ненчева приветстваха гостите. 

      

В рамките на конференцията бяха изнесени презентации на следните теми и лектори:

1.       Готови ли сме за експорт? – г-н Никола Стоянов

2.      Цени, Себестойност и Рентабилност - г-жа Лидия Шулева

3.       Европейски програми 2014-2020 - Гудуил консултинг

4.      Г-жа Елица Ненчева, изпълнителен директор на БКДМП представи актуалното състояние на заетостта и професионалното образование в бранша. 

5.        Човешкия ресурс- механизъм за постигане на конкурентоспособност-г-жа Анета Младенова

6.       Покриване на финансовия риск – БАЕЗ

Представителите на предприятията от бранша имаха възможността да дискутират с официалните лица актуални въпроси и проблеми в секторите Дървообработване и Мебелно производство.